08:06, 24/06/2020

Đồn Biên phòng Cam Ranh: Tuyên truyền pháp luật tại phường Cam Lợi, Cam Linh

Vừa qua, Đồn Biên phòng Cam Ranh phối hợp với Hội Phụ nữ 2 phường Cam Lợi, Cam Linh (thành phố Cam Ranh) tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, nhân dân trên địa bàn 2 phường.

Vừa qua, Đồn Biên phòng Cam Ranh phối hợp với Hội Phụ nữ 2 phường Cam Lợi, Cam Linh (TP. Cam Ranh) tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, nhân dân trên địa bàn 2 phường.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường Cam Lợi.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường Cam Lợi.

             
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề về Luật Phòng chống ma túy, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đoàn kết, gắn bó cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


HUỆ NAM