09:06, 26/06/2020

Ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân (nhất là khu vực nông thôn, miền núi, ven biển), khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện cho xuất khẩu lao động hợp pháp; có biện pháp theo dõi, quản lý hoạt động của các tổ chức, cơ sở đào tạo, công ty, doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn có liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động, học tập, tu nghiệp ở nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý việc lợi dụng các hình thức đưa người Việt Nam đi nước ngoài du lịch, học tập, làm việc lao động để trốn ở lại nước ngoài; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di cư ra nước ngoài, chính sách xuất khẩu lao động, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội; phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; nắm chắc tình hình, thống kê danh sách số công dân của địa phương đang lao động, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài; thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý, giáo dục, răn đe số đang có mặt tại địa phương cam kết không tiếp tục xuất cảnh lao động, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài; đối với số không có mặt tại địa phương yêu cầu gia đình cam kết gọi về Việt Nam. Cùng với đó, đấu tranh với các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép, tội phạm mua bán người.


Duy Nhật