04:06, 26/06/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 26-6, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự, có ông Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ngày 26-6, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự, có ông Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Trong 5 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị đã triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp hơn 30.000 tin bài trên báo, tạp chí liên quan đến Khánh Hòa nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Có 99% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có bưu điện văn hóa xã hoặc bưu cục. Hạ tầng viễn thông, internet, cáp quang, thông tin di động đã phủ sóng 100% tại các xã. Đặc biệt, công nghệ thông tin được đầu tư, phát triển mạnh mẽ, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính. Xuất bản và các lĩnh vực khác có nhiều chuyển biến.

 

Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích một số hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra. Từ đó, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn tới 2020 - 2025. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua; khuyến khích phát triển và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

 

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa nhận bằng khen UBND tỉnh Khánh Hòa vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020. Sở cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân xuất sắc.

 

N.T