10:06, 25/06/2020

Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khảo sát việc thực hiện Nghị định 76 tại Khánh Vĩnh

Ngày 25-6, ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định 76/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với ngành Giáo dục và ngành Y tế tại huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 25-6, ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định 76/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với ngành Giáo dục và ngành Y tế tại huyện Khánh Vĩnh.


Thời gian qua, các đơn vị, địa phương của huyện đã triển khai hiệu quả Nghị định 76 của Chính phủ. Đối với ngành Giáo dục, có 791 đối tượng được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 22,5 tỷ đồng; đối với ngành Y tế, có 91 đối tượng được thụ hưởng với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, UBND huyện kiến nghị một số vướng mắc như: việc xác định đối tượng thụ hưởng còn khó khăn do chồng chéo giữa các văn bản liên quan hiện hành; việc cấp kinh phí còn chậm...


Qua khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Liên Sang; Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Lê và báo cáo của huyện, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 76; đồng thời ghi nhận ý kiến, đề xuất của địa phương để tham mưu HĐND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.


THẾ TÀI