04:06, 26/06/2020

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Sáng 26-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có các ông: Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

Sáng 26-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có các ông: Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Liên hiệp Hội
Ông Đặng Vũ Minh trao cờ thi đua xuất sắc cho Liên hiệp Hội
 
 
Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Khánh Hòa hiện có 37 tổ chức hội thành viên với 81.200 hội viên. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tạo động lực cho các hội thành viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên hiệp Hội phối hợp với các hội thành viên tổ chức tư vấn, phản biện 34 dự án, đề án; 9 diễn đàn trí thức đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tổ chức được các cuộc thi gồm: Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh với sự tham gia của 894 sản phẩm; 2 Hội thi Sáng tạo KH-KT với sự tham gia của 474 sản phẩm; tôn vinh 62 trí thức tiêu biểu có nhiều đề tài khoa học có giá trị được áp dụng vào cuộc sống. Hàng năm, Liên hiệp Hội và các hội thành viên tham gia công tác từ thiện với tổng số tiền từ 15-18 tỷ đồng…  

 

Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Đặng Vũ Minh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh trong những năm qua. Đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Liên hiệp Hội và các hội thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ về KH-KT vào thực tiễn cuộc sống; tổ chức các cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức (nhất là đội ngũ trí thức trẻ) có cơ hội phát huy sáng tạo, tài năng của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện các dự án, đề án, chương trình của tỉnh...

 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
 
 
Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh và bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân; tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể; Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh tặng giấy khen cho 18 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm.

 

Ông Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các tập thể
Ông Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các tập thể
                                                                                                                    
 
C.V