Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 30/06/2020, 21:34 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30-6, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo có ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Tính đến tháng 5-2020, Đảng bộ Sở GD-ĐT có 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 88 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ sở đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Quy mô phát triển của các cấp học, ngành học tiếp tục ổn định và đúng hướng. Chất lượng, hiệu quả GD toàn diện có chuyển biến. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động GD, dạy và học trong ngành được tăng cường. Công tác quản lý GD tiếp tục đổi mới theo xu thế cải cách, tiến bộ; tình trạng nhũng nhiễu trong thuyên chuyển, tuyển dụng, tuyển sinh đầu cấp từng bước được đẩy lùi…

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ sở tập trung lãnh đạo tốt công tác tư tưởng - chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Chương trình GD phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 vị. Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.


K.D

 

.

các thông tin tiện ích