Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI

Thứ Hai, 29/06/2020, 21:49 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI

Ngày 29-6, HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, đầu tư công…


6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã đạt hơn 6.481 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông lâm sản và thủy sản đạt hơn 1.656 tỷ đồng, bằng 95,5% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nông dân trồng mía tiếp tục thua lỗ, vụ lúa hè thu chỉ gieo sạ được chưa đầy 3.000ha, giảm 45% so với năm trước. 6 tháng cuối năm, thị xã tập trung hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu tăng thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu cả năm; tập trung triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư…


Kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết về: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; phương án điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020…


H.Đ

.

các thông tin tiện ích