Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 29/06/2020, 21:39 [GMT+7]

Cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác

Ông Nguyễn Thế Sương -  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa: Cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác


Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi cơ bản thống nhất về kết cấu, ý tứ, bố cục của báo cáo. Tuy nhiên, ở phần công tác xây dựng Đảng, tôi còn băn khoăn về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) ở các cấp ủy đảng và từng đảng viên.


Những năm qua, nhiều chuyên đề học tập Bác đã được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa. Thế nhưng ở một số nơi, việc thực hiện vẫn còn mang tính khẩu hiệu, chưa được các đảng viên, chi bộ thấm nhuần, cụ thể hóa bằng những việc làm, suy nghĩ, hành động thiết thực. Thực tế, ở nhiều chi bộ, khu dân cư, nhiều đảng viên vẫn chưa tham gia sinh hoạt đều đặn, nhiều công việc như: Treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ, Tết; dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tham gia đóng góp những loại quỹ cần thiết; giáo dục con cháu… còn chưa thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, việc hướng dẫn học tập và làm theo Bác ở chi bộ vẫn chưa được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi tham gia thực hiện.


Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng được đẩy mạnh và tạo được lòng tin cho nhân dân, đảng viên. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng vặt ở cơ sở còn nhiều, chưa được xử lý quyết liệt. Do vậy, nhiệm kỳ tới, công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ sở cần được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để tạo nên bộ máy trong sạch, vững mạnh. Tôi hy vọng rằng, trong những năm tới, với những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng ổn định hơn, xây dựng được sự công bằng hơn trong xã hội...


V.G (Ghi)

   

.

các thông tin tiện ích