09:06, 24/06/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh

Ngày 24-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ngày 24-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đến nay, 57/57 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung, tiến độ theo quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng hướng dẫn của cấp trên, sát tình hình địa phương; các văn kiện khác đã hoàn chỉnh dự thảo. Huyện ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Huyện ủy Diên Khánh tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn công tác phù hợp, sát với tình hình địa phương để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị với mục tiêu xây dựng huyện Diên Khánh giàu mạnh, văn minh, người dân được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước. Ông lưu ý, dự thảo Báo cáo chính trị cần rà soát, bổ sung số liệu; quan tâm công tác quy hoạch; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, phát triển du lịch cần gắn với phát huy giá trị văn hóa của địa phương; gắn kết phát triển khu đô thị, khu công nghiệp; định hướng phát triển nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Huyện Diên Khánh phấn đấu sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thống nhất công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, ông lưu ý Huyện ủy chuẩn bị tốt phương án kiện toàn nhân sự sau đại hội. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách.


N.D