09:06, 24/06/2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết số 08

Ngày 24-6, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của ban với một số sở, ngành liên quan để rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết số 08/2019 của HĐND tỉnh theo ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 24-6, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp của ban với một số sở, ngành liên quan để rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết số 08/2019 của HĐND tỉnh theo ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Nghị quyết số 08 ban hành ngày 11-12-2019, quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Qua tổng hợp ý kiến, nhiều cử tri cho rằng, một số quy định về mức phụ cấp chưa phù hợp thực tế, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.


Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ông Nguyễn Thành Trung thống nhất, đối với kiến nghị mức phụ cấp của một số chức danh không chuyên trách cấp xã chưa hợp lý, Sở Nội vụ đã tham mưu theo khung quy định tại Nghị định 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; giải pháp hiện nay là cấp xã bố trí kiêm nhiệm. Về kiến nghị bổ sung kinh phí bồi dưỡng cho phó trưởng thôn, phó tổ dân phố trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố do quá tải (thôn có từ 350 hộ) và bổ sung chính sách hỗ trợ với cán bộ không chuyên trách cấp xã có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, hiện không thực hiện được bởi chưa đủ căn cứ pháp lý. Về ý kiến hỗ trợ khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi quỹ phụ cấp không đủ chi trả, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối ngân sách. Riêng kiến nghị về chế độ cho một số đối tượng đặc thù (bảo vệ dân phố, nhân viên thú y, công an xã bán chuyên trách), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết.


N.V