11:05, 14/05/2020

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).


Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các Đại biểu Quốc hội tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; thành viên tổ tư vấn xây dựng pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý cho dự thảo luật, tập trung vào các vấn đề: quan điểm về định hướng xây dựng luật; bố cục dự thảo luật; nguyên tắc đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; hợp tác quốc tế về thanh niên; quyền, nghĩa vụ của thanh niên...


V.T