11:05, 14/05/2020

Ông Nguyễn Đắc Tài làm việc tại thị xã Ninh Hòa

Ngày 14-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 4 tháng đầu năm 2020.

Ngày 14-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 4 tháng đầu năm 2020.

 

Ong Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Theo báo cáo của UBND thị xã, 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã hơn 692 tỷ đồng (đạt gần 66% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 3.840 tỷ đồng (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019); gieo trồng gần 19.695ha cây hàng năm (đạt 61,2% kế hoạch); thực hiện giải ngân vốn đầu tư công gần 47 tỷ đồng/gần 233 tỷ đồng (đạt 20,2%)... UBND thị xã cũng đã triển khai, chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Thị xã hiện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đạt chuẩn thêm 2 xã và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo, trong thời gian tới, thị xã cần chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu chuyển đổi cây trồng, khuyến khích chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; quyết liệt kiểm soát, phòng chống cháy rừng; sẵn sàng phương án cấp nước sinh hoạt cho người dân. Riêng việc rà soát đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ, cần thực hiện chặt chẽ, chính xác, khoa học, có sự giám sát và chịu trách nhiệm của lãnh đạo địa phương.


Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, giáo dục, đất đai…, ông yêu cầu các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu tỉnh trong tháng 5-2020.


H.Đ