08:05, 19/05/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV

Ngày 19-5, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngày 19-5, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy.


Đảng bộ huyện Cam Lâm là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Đến nay, 55/55 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm khóa III trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được triển khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, đã xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa IV và các chức danh chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; đồng thời, đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các chức danh chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc


Sau khi nghe các ý kiến góp ý, ông Nguyễn Khắc Định kết luận, Huyện ủy Cam Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, chu đáo, tích cực theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Ông yêu cầu Huyện ủy Cam Lâm tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện đại hội. Ông định hướng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần quyết tâm cao hơn, tầm nhìn xa hơn, giải pháp táo bạo hơn, xác định khâu đột phá để phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực xây dựng Cam Lâm trở thành địa bàn phát triển kinh tế - xã hội năng động, một trong những đô thị du lịch - công nghiệp - thương mại phát triển hiện đại của tỉnh. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới không những phải cao hơn nhiệm kỳ qua mà còn phải cao hơn các chỉ tiêu chung của tỉnh. Ông cũng lưu ý, Huyện ủy Cam Lâm tiếp tục hoàn chỉnh chương trình hành động; các tham luận tập trung vào phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp và nội dung bao quát các lĩnh vực; công tác nhân sự thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo tiêu chuẩn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội; lựa chọn các công trình, hoạt động chào mừng đại hội.


N.D