02:05, 19/05/2020

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Trong những ngày này, cả đất nước và bạn bè trên thế giới đang hướng về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Trong những ngày này, cả đất nước và bạn bè trên thế giới đang hướng về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đánh giá về Người ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất không gì hơn một câu trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn đọc trong lễ tang Người: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.


79 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Công lao trời biển của Người không chỉ in đậm trong những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn được ghi tạc trong lòng nhân dân và bạn bè tiến bộ quốc tế.


Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi về thế giới người hiền đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Nhưng Người vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá của Người: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức học tập và làm theo những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng, phong cách của Bác là minh chứng sống động về Bác sống mãi trong lòng dân tộc.


Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh là kết tinh cao độ của truyền thống yêu nước nồng nàn, những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại; cộng hưởng cùng tấm lòng yêu nước thương dân, khát khao vươn tới cuộc sống mới dân chủ, độc lập, tự do và hạnh phúc.


Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người năm nay được tổ chức trong thời điểm đặc biệt, toàn Đảng đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, sẽ quyết định đường lối, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các địa phương. Chính vì thế, cấp ủy các cấp phải chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng các cấp cả về nội dung, nhân sự. Phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo theo lời dạy của Bác: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.


Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác cũng là thời điểm cả nước đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, người dân mau hồi phục sau đại dịch Covid-19. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước càng nêu cao tinh thần học và làm theo tấm gương đạo đức của Người, tận tuỵ, tận tâm giúp doanh nghiệp, giúp dân sớm ổn định lại sản xuất, kinh doanh.


Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, soi mình vào tấm gương đạo đức cách mạng sáng trong vằng vặc của Bác, tất cả chúng ta mượn câu thơ của Tố Hữu, cùng xin hứa với Người: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn; Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi; Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”.


Khánh Hòa