10:05, 20/05/2020

Đề xuất các nội dung tiếp thu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Chiều 20-5, ông Hồ Văn Mừng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hòa chủ trì họp Ban Biên tập Báo cáo chính trị để thống nhất các nội dung đề xuất tiếp thu các ý kiến góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Chiều 20-5, ông Hồ Văn Mừng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hòa chủ trì họp Ban Biên tập Báo cáo chính trị để thống nhất các nội dung đề xuất tiếp thu các ý kiến góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.
 
 
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.
 
 
Ông Hồ Văn Mừng kết luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh rà soát, cập nhật số liệu đánh giá trong 5 năm qua và rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ tới phù hợp chỉ tiêu chung và phù hợp thực tiễn địa phương trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, giao các tổ phụ trách các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất các nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia theo hướng bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ đề xuất tiếp thu các nội dung liên quan đến chủ đề, kết cấu, bố cục của dự thảo, đánh giá bối cảnh bước vào nhiệm kỳ tới. Ban Biên tập thống nhầt đề xuất bổ sung đánh giá hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
N.D