08:05, 20/05/2020

Ông Nguyễn Khắc Toàn làm việc với Đảng ủy thị trấn Khánh Vĩnh

Ngày 20-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh về thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I/2020 và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm.

 

Ngày 20-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh về thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I/2020 và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm.

 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019, các chỉ tiêu thị trấn đề ra đều đạt và vượt: Tổng diện tích gieo trồng hơn 319ha, vượt kế hoạch 10,55%; đàn gia súc đạt 748 con, vượt chỉ tiêu 43,85%. Tuy nhiên, quý I/2020, diện tích gieo trồng chỉ đạt hơn 45% so với kế hoạch. Năm 2019, thu ngân sách ước đạt hơn 8,2 tỷ đồng (vượt 12,9%); quý I/2020 thu ngân sách hơn 2,25 tỷ đồng (bằng 27,9% kế hoạch năm).


Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy thị trấn tiếp tục lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đặc biệt, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra vào quý II/2020. Đảng ủy thị trấn kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thị trấn thi công một số tuyến đường đang bị xuống cấp.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận tại buổi làm việc.

 

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Đảng ủy thị trấn tập trung một số vấn đề như: Thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực; chú ý đến công tác phòng, chống cháy rừng, vận động người dân sử dụng nước hiệu quả; rà soát các tiêu chí kinh tế đã đặt ra để cố gắng thực hiện hoàn thành. Bên cạnh đó, thị trấn cần có giải pháp xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tệ nạn xã hội tại địa phương; nắm chắc các đối tượng chống phá an ninh chính trị, xử lý kịp thời để đảm bảo trật tự. Đối với công tác xây dựng Đảng, Ông yêu cầu Đảng ủy thị trấn tiếp tục rà soát kịch bản, văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị trấn. Sau đại hội, ban chấp hành phải bắt tay ngay vào xây dựng các quy chế làm việc cho nhiệm kỳ mới. Riêng các kiến nghị, đề xuất của thị trấn, ông yêu cầu lãnh đạo địa phương có báo cáo chi tiết cho các sở, ngành liên quan. Trong đó, lưu ý chỉ thực hiện các hạng mục thực sự cần thiết vì năm nay kinh tế của tỉnh dự báo hết sức khó khăn.


Đình Lâm