Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 955 lần thứ nhất

Thứ Sáu, 22/05/2020, 09:59 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 955 lần thứ nhất

Trong 2 ngày 20, 21-5, tại Vùng 4 Hải quân, Đảng bộ Lữ đoàn 955 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ  Lữ đoàn ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn ra mắt Đại hội.


Giai đoạn 2018 - 2020, toàn đảng bộ đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ngày càng đi vào nề nếp, ổn định. Cấp ủy, chỉ huy và đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao; các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị “Vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.


Đại hội đã bầu 13 vị vào Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đinh Thế Sơn - Chính ủy Lữ đoàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy.  


HỒNG CHINH

.

các thông tin tiện ích