Hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới 2020

Thứ Tư, 18/03/2020, 22:48 [GMT+7]

Hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới 2020. Theo đó, ngày Nước thế giới 2020 (22-3) có chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu”; ngày Khí tượng thế giới 2020 (23-3) có chủ đề “Khí hậu và nước”. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới 2020; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.
 
V.L
.

các thông tin tiện ích