10:03, 09/03/2020

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 9-3, tại TP. Hà Nội, ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự. 
 

Ngày 9-3, tại TP. Hà Nội, ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự. 
 
Hiện nay, trong cả nước có hơn 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên. Năm 2019, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ đã tuân thủ tốt các quy định; có sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam; việc triển khai dự án hiệu quả, đúng nhu cầu; tích cực chia sẻ thông tin… Tuy nhiên, số lượng các đoàn phi chính phủ nước ngoài vào Việt Nam và giá trị viện trợ đã giải ngân đều thấp hơn so với năm 2018. 
 
Tại Khánh Hòa hiện có 34 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy đăng ký hoạt động. Năm 2019, tỉnh đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho 16 đoàn chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ đến địa phương thực hiện khảo sát, đánh giá tiến độ dự án, tổ chức giao lưu, tập huấn, hội nghị và tặng quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Địa phương cũng đã vận động và tiếp nhận viện trợ của 20 tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và các cá nhân kiều bào với tổng trị giá viện trợ hơn 9,5 tỷ đồng. 
 
Năm 2020, Khánh Hòa tiếp tục chủ động vận động các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ ưu tiên viện trợ cho các địa phương nghèo và các huyện miền núi; tiếp nhận dự án triển khai và thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng quy định của pháp luật và cam kết với các nhà tài trợ; tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ vận động nguồn viện trợ…
 
N.T