10:03, 09/03/2020

Khối cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang: Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Ngày 9-3, Khối các cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang  tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. 
 

Ngày 9-3, Khối các cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang  tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

 

Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang biểu dương các tập thể nhất, nhì, ba khối thi đua.
Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang biểu dương các tập thể nhất, nhì, ba khối thi đua.
 
Năm 2020, các đơn vị trong khối thi đua phấn đấu 6/6 tập thể đạt lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến; 10 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…
 
Năm 2019, các phong trào thi đua được các đơn vị quan tâm, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, khuyến khích cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Dịp này, thành phố khen thưởng 6 tập thể lao động tiên tiến; biểu dương 3 tập thể đạt thành tích đơn vị xuất sắc toàn diện xếp nhất, nhì, ba thi đua khối xây dựng Đảng năm 2019.
 
KHÁNH TÂM