10:03, 09/03/2020

Phường Ba Ngòi: Lá cờ đầu của phong trào

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
 
 

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

 

Mô hình Caamera an ninh phường Ba Ngòi.
Mô hình Caamera an ninh phường Ba Ngòi.
 
Ba Ngòi là phường trung tâm của TP. Cam Ranh, với 10 tổ dân phố, 3.677 hộ và 16.008 nhân khẩu. Phường cũng là địa bàn trọng điểm về ANTT. Nhiều năm qua, để ổn định tình hình ANTT, Đảng ủy, UBND phường luôn xác định đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nền tảng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của phong trào là tuyên truyền sâu rộng, vận động quần chúng tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Năm 2019, Công an phường làm nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức 31 buổi tuyên truyền cho hơn 4.000 lượt người. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến cho nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
 
Để phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Công an phường đã xây dựng nghị quyết liên tịch và tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện. Cụ thể, phối hợp với UBMTTQ phường và ban công tác mặt trận các khu dân cư triển khai tổ chức xây dựng mô hình Khu dân cư tự quản về ANTT tại địa bàn 10 tổ dân phố; phối hợp Hội Phụ nữ phường triển khai chương trình “Quản lý, giáo dục người thân, con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên”; phối hợp Hội Cựu chiến binh với phong trào “1 + 2” (1 gia đình cựu chiến binh tuyên truyền, vận động 2 gia đình nhân dân)… 
 
Hiện nay, phường Ba Ngòi có 4 mô hình tự quản về ANTT, nổi bật là mô hình Camera an ninh. Từ năm 2017, với sự chỉ đạo, đồng thời trực tiếp đứng ra vận động của chủ tịch UBND phường, đến nay, Ba Ngòi là phường đầu tiên của thành phố triển khai thành công mô hình này. Theo đó, phường có 61 camera và 2 bộ đầu thu đều do kinh phí của nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị - xã hội còn phối hợp với Công an phường quản lý, cảm hóa, giáo dục 79 lượt đối tượng lầm lỗi tại địa phương. 
 
Trung tá Trương Văn Phú - Trưởng Công an phường Ba Ngòi cho biết: “Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương phát triển mạnh là nhờ huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Như mô hình Camera an ninh, huy động được gần 2 tỷ đồng trong 3 năm 2017 - 2019 là do sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân trong phường. Trong đó, có sự đi đầu của lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các đoàn thể. Đến nay, đa số nhân dân trong phường đều tự giác tham gia phong trào. Nhân dân không chỉ “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, mà còn tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”. 
 
Với những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, liên tục những năm qua, Công an phường Ba Ngòi là lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố và tỉnh, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND TP. Cam Ranh tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.
 
MINH HẠNH