Xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy

Thứ Tư, 12/02/2020, 17:36 [GMT+7]

Xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy

Sáng 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo CPĐT, chính quyền điện tử (CQĐT) các Bộ, ngành, địa phương, Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, lộ trình cụ thể về phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; khẩn trương chỉnh sửa luật, hoàn thiện các thể chế liên quan về phát triển CPĐT; nghiên cứu xây dựng CQĐT gắn với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; chú trọng đào tạo có trọng tâm, trọng điểm nguồn nhân lực cho CPĐT; tổng hợp chiến lược, kế hoạch, đánh giá, cho ý kiến, tháo gỡ khó khăn của các đơn vị, địa phương trong phát triển CQĐT đảm bảo thống nhất trong toàn quốc, tránh đầu tư trùng lắp, lãng phí; tăng cường tuyên truyền về CPĐT, CQĐT. Cả nước phấn đấu 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và được kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; có trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng...

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.

 

Được biết, năm 2019, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đạt 86,5%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 10,76%; đều tăng so với năm trước...

 

Tại Khánh Hòa, 100% cơ quan nhà nước triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành do tỉnh đầu tư xây dựng. Tỷ lệ văn bản đi, đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 78%. Tỉnh đã đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn, tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử 578.680 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến 97.202 hồ sơ (chiếm 16%); gửi miễn phí gần 158.000 lượt tin nhắn đến khách hàng để thông báo tiến độ giải quyết, mời bổ sung hồ sơ, nhận kết quả, thông báo và xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn.


N.V
 

 
.

các thông tin tiện ích