Ban Nội chính Tỉnh ủy: Cần cụ thể hóa các nhiệm vụ

Thứ Ba, 11/02/2020, 15:16 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Cần cụ thể hóa các nhiệm vụ

Sáng 11-2, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. Cùng làm việc có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Theo kế hoạch, năm nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tham mưu BTVTU về: tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan  bảo vệ pháp luật; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2020; sơ kết thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Ban cũng phối hợp thẩm định, cho ý kiến về công tác cán bộ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc diện BTVTU quản lý và các chức danh tư pháp; phối hợp, tham gia công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng  và cải cách tư pháp (khi có yêu cầu); tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy và ban; phối hợp tham mưu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ban...

 

Ông Nguyễn Khắc Định (thứ ba từ phải qua) chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Khắc Định (thứ ba từ phải qua) chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Được biết, năm 2019, ban đã chủ trì tham mưu BTVTU cụ thể hoá 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phối hợp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung làm việc với 2 đoàn công tác của Trung ương; tham mưu báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham  nhũng, cải cách tư pháp....

 

Ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chi tiết, cụ thể hoá các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch theo tháng, quý, xác định thời gian thực hiện, thời gian báo cáo, người chịu trách nhiệm... để trình Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở danh mục các công việc đã được duyệt, hàng tháng, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động đôn đốc, xếp lịch. Đồng thời, cần khẩn trương đề xuất kiện toàn nhân lực để hoàn thiện tổ chức bộ máy của ban; chú ý tăng cường mối quan hệ phối hợp. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện quy chế làm việc của ban, nếu cần có thể ban hành quy trình thực hiện; nghiên cứu hướng đến các nhiệm vụ có tính chất lâu dài, chiến lược...


N.V
 

 

 
.

các thông tin tiện ích