Ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ Năm, 20/02/2020, 20:54 [GMT+7]

Ngành Hậu cần Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống và nâng cao đời sống bộ đội. 
 

 

 Vườn rau tăng gia sản xuất của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Vườn rau tăng gia sản xuất của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Gắn với nhiều phong trào thi đua
 
Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đưa phong trào này vào nghị quyết lãnh đạo, đồng thời triển khai xuống cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Việc thực hiện các nội dung phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng thời với các phong trào như: xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị quản lý quân trang giỏi”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”… gắn với phong trào thi đua quyết thắng của từng đơn vị nên hiệu quả càng được nhân lên. 
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên, đột xuất trong mọi tình huống, BĐBP tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch hậu cần chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng, chống lụt bão, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; kế hoạch hậu cần diễn tập phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp… Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quy công tác quân nhu, trọng tâm là chính quy nhà ăn, nhà bếp; thường xuyên duy trì 14/14 đầu mối bếp ăn tập trung; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn định lượng cho bộ đội; tổ chức khai thác tạo nguồn, kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất tại chỗ, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, quản lý chặt chẽ giá; tích cực cải tiến chế biến, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng bữa ăn của bộ đội và vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, đến nay, các đơn vị đã cung cấp đủ 80% rau xanh ăn thường xuyên và một phần nguồn thực phẩm tại chỗ, đáp ứng 40 - 50% nhu cầu ăn hàng ngày tại bếp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. Kết quả thu được từ tăng gia sản xuất của các đơn vị trong 5 năm qua đạt hơn 4 tỷ đồng.
 
Xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh
 
Thời gian qua, BĐBP tỉnh luôn duy trì nghiêm nề nếp các chế độ của cơ quan, đơn vị hậu cần; không ngừng nâng cao chất lượng công tác, năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành của người chỉ huy hậu cần và bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, nhất là đội ngũ nuôi quân, tiếp phẩm, quân y, quản lý các đơn vị. Cùng với đó, BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, sổ sách, bảng biểu, mẫu biểu thống kê hậu cần cũng như triển khai thực hiện nghiêm “Tiêu chí công tác hậu cần - tài chính ở cơ quan, đơn vị  biên phòng”…; hướng dẫn các đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần, giáo án huấn luyện hậu cần đúng quy định.
 
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh thường xuyên giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý sử dụng vật chất phương tiện, trang thiết bị hậu cần. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác có hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng ngành chính quy, vững mạnh toàn diện.
Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng BĐBP tỉnh thường xuyên được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và hướng dẫn của các ban chỉ huy nên đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, vững chắc, có chiều sâu. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực chủ động đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh”.
 
THẾ ANH
 
 
.

các thông tin tiện ích