Tổng kết Đề án 03 về phát triển đảng ở thôn, tổ dân phố và trường học

Thứ Tư, 01/01/2020, 00:20 [GMT+7]

Tổng kết Đề án 03 về phát triển đảng ở thôn, tổ dân phố và trường học

Ngày 31-12,  ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết Đề án số 03 ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học.


Qua thực hiện Đề án số 03, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố và các trường học được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; một số tổ chức đảng đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 599 tổ chức cơ sở đảng với khoảng 43.352 đảng viên. Toàn tỉnh có 140 xã, phường, thị trấn với 495 thôn và 495 tổ dân phố. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm 260 người. Tuy nhiên, còn nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố kết nạp được ít đảng viên, thậm chí có một số chi bộ không kết nạp được đảng viên nào. Đến nay, có 578 tổ chức đảng được thành lập trong tổng số 543 trường, tăng 9,5% tổ chức đảng so với khi chưa có đề án. Các trường kết nạp được 1.521 đảng viên (bình quân trên 500 đảng viên/năm) nâng tổng số đảng viên lên 7.342 đảng viên…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tạo nguồn, phát triển đảng trong thôn, tổ dân phố; quan tâm kết nạp đảng đối với chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố. Cấp ủy, ban giám hiệu các trường quan tâm bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ để có thể kết nạp đảng cho các em sinh viên ưu tú ngay những năm đầu. Ông yêu cầu, trong năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm bồi dưỡng, kết nạp lớp đảng viên mới, tránh tình trạng tái “trắng đảng viên” và sinh hoạt ghép. Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi sát sao để các đơn vị, địa phương làm tốt hơn công tác phát triển đảng.


N.D

.

các thông tin tiện ích