Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 140 quần chúng ưu tú

Thứ Hai, 06/01/2020, 21:36 [GMT+7]

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 140 quần chúng ưu tú

Ngày 6-1, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 140 quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


Học viên được trang bị những nội dung như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Thành Điệp

.

các thông tin tiện ích