Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Thứ Ba, 31/12/2019, 05:42 [GMT+7]

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Căn cứ Điều 115 của Bộ luật Lao động quy định về nghỉ lễ, Tết, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo ngày nghỉ Tết, treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 như sau:


1. Ngày nghỉ


Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và lực lượng vũ trang được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, thứ Tư ngày 1-1-2020.


2.  Treo cờ Tổ quốc


Tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện và các hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2020.


3. Bố trí trực cơ quan, đơn vị


Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch bố trí người trực trong thời gian nghỉ Tết và đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc.


UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm thông báo này.

.

các thông tin tiện ích