09:11, 22/11/2019

UBND tỉnh: Thống nhất một số nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Chiều 22-11, các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua một số nội dung sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

 

Chiều 22-11, các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua một số nội dung sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.


Sau khi thảo luận, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tới với tổng mức đầu tư hơn 26.200 tỷ đồng. Đối với biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020, UBND tỉnh thống nhất trình với số lượng 1.926 biên chế, giảm 42 biên chế so với năm 2019. UBND tỉnh thống nhất trình lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2019, với tổng số 4.739 người; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, với số lượng 18.111 người.


Đối với danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 (151 dự án) và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác năm 2020 (65 dự án), sau khi nghe ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các dự án cần thu hồi đất, nhất là các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách để đảm bảo tính pháp lý.


UBND tỉnh cũng thảo luận thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị chưa trình tại kỳ họp sắp tới. Ông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong thời gian thích hợp.


HẢI LĂNG