Triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ IX

Thứ Năm, 21/11/2019, 20:04 [GMT+7]

Triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ IX

Sáng 21-11, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai chương trình hành động với các nội dung như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện. Bên cạnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…


Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn chỉ đạo, trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, các địa phương, tổ chức thành viên cần bám sát nội dung và kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.


K.H
 

.

các thông tin tiện ích