03:11, 21/11/2019

Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 21-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp; sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng-2019.

Ngày 21-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp; sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng-2019.
 
Đồng chí Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Chỉ thị số 35.
Đồng chí Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Chỉ thị số 35.
Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, quán triệt Kế hoạch triển khai Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; Đại hội Đảng bộ Khối không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020; thời gian tổ chức đại hội điểm đối với tổ chức cơ sở đảng tiến hành cuối tháng 3-2020, Đảng bộ Báo Khánh Hòa được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Đảng ủy Khối cũng thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
9 tháng, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát… được cấp ủy, chi bộ cơ sở quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 426 quần chúng ưu tú, xét kết nạp vào Đảng 104 quần chúng ưu tú. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra đối với 8 tổ chức cơ sở đảng, giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng…
N.D