09:11, 25/11/2019

Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững vùng miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 27 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các mục tiêu, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 27 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các mục tiêu, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung.


Theo đó, để vùng miền Trung phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thuộc vùng miền Trung thực hiện 4 mục tiêu: Thứ nhất, vận dụng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vào 5 trụ cột kinh tế gồm: ngư nghiệp, du lịch, cảng biển và các dịch vụ logistics, công nghiệp chế tạo, năng lượng tái tạo. Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp về liên kết vùng và thể chế phát triển vùng, quy hoạch vùng mang tính chất đột phá. Thứ ba, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ tư, bảo vệ và phát triển trồng rừng, phòng, chống nước biển dâng và xâm nhập mặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.


T.K