09:11, 24/11/2019

Nha Trang: Nhiều xã, phường bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Trong 2 ngày 23 và 24-11, nhiều xã, phường của TP. Nha Trang tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong 2 ngày 23 và 24-11, nhiều xã, phường của TP. Nha Trang tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Được biết, toàn thành phố có 363 thôn, tổ dân phố thuộc 27 xã, phường. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường thống nhất và ấn định ngày bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019-2024 trong tháng 11-2019; báo cáo kết quả bầu cử về UBND thành phố trước ngày 30-11.


Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố, việc tổ chức bầu cử ở các địa điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc. Các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, được sự tín nhiệm của nhân dân, có khả năng vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư, đóng góp xây dựng chính quyền cơ sở.


Theo Quyết định số 15 ngày 12-8-2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.


N.D