01:09, 24/09/2019

Quý III, Sở Tư pháp giải quyết trước hạn 100% hồ sơ

Quý III, tuy tỷ lệ hồ sơ hành chính phát sinh cao nhưng Sở Tư pháp vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quý III, tuy tỷ lệ hồ sơ hành chính phát sinh cao nhưng Sở Tư pháp vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Trong tổng số 2.377 hồ sơ tiếp nhận, Sở Tư pháp đã giải quyết 1.753 hồ sơ, 100% giải quyết trước hạn. Phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận 230 trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và 413 trường hợp đăng kiý trả kết quả qua bưu chính.


Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Bên cạnh hệ thống bấm số tự động, Sở Tư pháp trang bị tại bộ phận Một cửa mảng hướng dẫn quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp và Mẫu tờ khai đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, trang bị bổ sung bàn ghế, bút viết, nước uống, mẫu biểu kê khai... tại bộ phận Một cửa. Khi lượng công dân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính nhiều, bộ phận văn phòng bố trí thêm công chức hướng dẫn .

 

Giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp.
Giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp.


Tuy nhiên, do phần mềm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp thường xuyên bị lỗi nên trong quý, sở chỉ có 93 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được tiếp nhận, giải quyết thành công, chiếm 3,9% tổng số hồ sơ phát sinh. Trong khi đó, lượng hồ sơ thủ tục hành chính tăng tới tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.


N.V