05:09, 23/09/2019

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 135 cán bộ

Sáng 23-9, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 64 cho 135 học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 23-9, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 64 cho 135 học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ; tình hình, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; vấn đề dân tộc tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; thứ tự di chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam… Ngoài ra các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1.

 

Qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức quốc phòng an ninh cho các học viên về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong đường lối quốc phòng an ninh, kinh tế đối ngoại, làm cơ sở để học viên vận dụng vào công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

THẾ ANH