05:09, 23/09/2019

Tuyên truyền biển, đảo cho gần 1.500 giáo viên, học sinh

Sáng 23-9, tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức buổi tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 1.500 giáo viên, học sinh của nhà trường.

 

Sáng 23-9, tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức buổi tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 1.500 giáo viên, học sinh của nhà trường.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

 

Tại buổi tuyên truyền, các giáo viên và học sinh được nghe báo cáo viên của Học viện Hải quân giới thiệu về tình hình biển, đảo hiện nay; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân.

 

Qua buổi tuyên truyền nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị; đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo; nâng cao ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho các em học sinh của nhà trường nói riêng và của thế hệ trẻ nói chung… Trên cơ sở đó bồi dưỡng cho các em học sinh có được những tình cảm và nhận thức đúng đắn để ra sức thi đua, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành kế tục truyền thống dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

 

THẾ ANH