09:09, 24/09/2019

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Ninh Hòa, Vạn Ninh

Ngày 24-9, các ông: Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.

. Ngày 24-9, các ông: Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.


Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo đến cử tri các nội dung của kỳ họp Quốc hội thứ 8, dự kiến diễn ra từ ngày 21-10 đến 21-11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020…


. Cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh.


Cử tri huyện Vạn Ninh kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù tại dự án Trạm dừng nghỉ hầm đường bộ đèo Cả (xã Đại Lãnh); các cấp, ngành cần nghiên cứu tháo dỡ công trình khách sạn Vavisal bỏ hoang tại xã Đại Lãnh; quan tâm giải quyết đất rẫy sản xuất của nhiều hộ gia đình tại ven hồ Hoa Sơn (xã Vạn Long) do vướng đất rừng phòng hộ; sớm sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; xem xét khoanh nợ cho người nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 năm 2017…


Ông Nguyễn Khắc Định tiếp thu toàn bộ các ý kiến và trả lời một số câu hỏi của cử tri trong thẩm quyền; các ý kiến khác được tổng hợp để chuyển các cơ quan liên quan trả lời.


CÁT ĐAN - HOÀI DUY