Phát động thi đua xây dựng Học viện Hải quân chính quy, mẫu mực

Thứ Hai, 03/06/2019, 12:43 [GMT+7]

Phát động thi đua xây dựng Học viện Hải quân chính quy, mẫu mực

Sáng 3-6, Học viện Hải quân tổ chức lễ phát động thi đua với chủ đề “Xây dựng Học viện Hải quân chính quy, mẫu mực”.

Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân đọc lời phát động đợt thi đua.
Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân đọc lời phát động đợt thi đua.

Thời gian đợt thi đua từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, với các nội dung, mục tiêu chủ yếu như: Tập trung xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị, nội bộ dân chủ, đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Quang cảnh lễ phát động.
Quang cảnh lễ phát động.

Xây dựng Học viện an toàn tuyệt đối về chính trị; toàn Học viện thực hiện đúng quy định về tổ chức biên chế, tổ chức lực lượng, bảo đảm quản lý, bố trí sử dụng quân số chặt chẽ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn kiện tác chiến; quản lý, điều hành chặt chẽ nội dung, thời gian, chỉ tiêu huấn luyện, luyện tập, diễn tập cho các đối tượng; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục đào tạo, điều lệ công tác nhà trường, các quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh; đổi mới quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; thực hiện nghiêm chuẩn đầu ra của các đối tượng đào tạo; thực hiện tốt quy trình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được giao…

THẾ ANH

 

 

.

các thông tin tiện ích