Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Thành ủy Nha Trang

Thứ Tư, 05/06/2019, 21:46 [GMT+7]

Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Thành ủy Nha Trang

Chiều 5-6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Lê Văn Khải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ tại Thành ủy Nha Trang.


Thời gian qua, việc thực hiện Điều lệ Đảng tại Đảng bộ TP. Nha Trang có chuyển biến tích cực; các cấp ủy đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị; làm tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Hiện nay, toàn Đảng bộ thành phố có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.850 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Nha Trang đã kết nạp được 978 đảng viên, đạt 78,24% kế hoạch. Đến tháng 4-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 35 người so với đầu nhiệm kỳ là 43; số lượng cấp ủy viên cơ sở 598 người so với đầu nhiệm kỳ 644 người ...


Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Khải yêu cầu Thành ủy Nha Trang quan tâm khắc phục một số hạn chế, trong đó có tỷ lệ tổ trưởng tổ dân phố là bí thư chi bộ hoặc là đảng viên còn thấp, việc kiện toàn cấp ủy viên còn chậm, xóa chi bộ ghép. Để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới, Thành ủy cần quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung, kiện toàn quy hoạch cấp ủy, chuẩn bị tốt các văn kiện…


N.D

.

các thông tin tiện ích