Công bố 140 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Tư, 05/06/2019, 16:58 [GMT+7]

Công bố 140 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-6-2019, thay thế cho 2 quyết định ngày 15-6 và 8-8-2018 về nội dung này. 
 
Danh mục công bố gồm 140 TTHC mức độ 3, 4 của 16 sở và ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Trong đó, có 107 TTHC mức độ 3 (92 TTHC cấp tỉnh, 12 TTHC cấp huyện, 3 TTHC cấp xã) và 33 TTHC mức độ 4 (26 TTHC cấp tỉnh, 7 TTHC cấp huyện).  
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh có TTHC mức độ 3, 4 tổ chức tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên hệ thống trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với các TTHC thuộc danh mục. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật danh mục TTHC tại các địa phương, đơn vị vào hệ thống trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến, bảo đảm quản lý, vận hành thông suốt. 
Điểm truy cập hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Tư pháp.
Điểm truy cập Internet hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Tư pháp.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục trên đối với các TTHC thuộc lĩnh vực, ngành do cơ quan mình phụ trách ở tất cả các cấp hành chính.
N.V
 
.

các thông tin tiện ích