Kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Đảng tại Khánh Vĩnh

Thứ Hai, 10/06/2019, 21:23 [GMT+7]

Kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Đảng tại Khánh Vĩnh

Ngày 10-6, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Đảng tại huyện Khánh Vĩnh.


Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.447 đảng viên. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.


Ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, việc tổ chức công tác thi hành Điều lệ Đảng tại Khánh Vĩnh được thực hiện tốt; công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, đạt được một số kết quả tích cực.Ông yêu cầu thời gian tới, huyện cần tăng cường kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Đảng tại cơ sở; chấn chỉnh, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; cần khẩn trương bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng…


THẾ TÀI

.

các thông tin tiện ích