Tổ chức Vận động cho "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

Thứ Năm, 09/05/2019, 21:33 [GMT+7]

Tổ chức Vận động cho "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.


Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ thông qua Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan báo, đài có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, vận động, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và địa phương để công khai tổ chức vận động. Ngoài ra, việc vận động còn thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch.


Tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản 3761.0.9072941.91059 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Kho bạc Nhà nước. Hàng hóa, tài sản, vật chất do tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ quỹ được chuyển đến Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích