03:05, 04/05/2019

Tập trung tổ chức tốt Festival Biển 2019

Sáng 4-5, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4.
 

Sáng 4-5, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4.
 
Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo, trong tháng 5, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động Festival Biển và lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019; quan tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trước, trong và sau Festival. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên người và trên gia súc gia cầm; chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm; quan tâm công tác phòng chống cháy rừng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, cư trú bất hợp pháp; có biện pháp kiềm chế, kéo giảm tai nan giao thông; triển khai xử lý kịp thời các vấn đề sau giám sát của HĐND tỉnh… 
 
Tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,24%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,6%, doanh thu du lịch tăng 20,8%; dịch bệnh trên gia súc gia cầm được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo. Tỉnh đã tích cực chuẩn bị các hoạt động tổ chức Festival Biển và Năm Du lịch quốc gia 2019; tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng. An ninh quốc phòng được giữ vững.
 
Yến Tâm