09:05, 03/05/2019

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Chiều 3-5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3-5-1946 - 3-5-2019) và sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

Chiều 3-5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3-5-1946 - 3-5-2019) và sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

 

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa cho cán bộ ban qua các thời kỳ.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa cho cán bộ ban qua các thời kỳ.


Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử của cơ quan công tác dân tộc. Phát huy những thành tựu đã đạt được, những năm qua, công tác dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, ưu tiên tập trung đầu tư vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Hiện toàn tỉnh có 19.142 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,54%; trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 9.446 hộ, chiếm tỷ lệ 53,72%...


K.H