08:05, 03/05/2019

Thẩm tra các nội dung chuẩn bị phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5

Chiều 3-5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2019. Ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Chiều 3-5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2019. Ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.


Tại buổi họp, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xem xét, đồng ý thông qua chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) giai đoạn 1 với quy mô 32 lớp học, tổng kinh phí khoảng 38 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020; thông qua tờ trình về phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018.


Ban Kinh tế - Ngân sách cũng xem xét đề nghị bổ sung vốn cho dự án Kè Đại Lãnh (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh). Dự án này được phê duyệt năm 2014 với tổng vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 66,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 68,8 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, do thực hiện việc tiết kiệm chi nên vốn bố trí cho dự án giảm 15,3 tỷ đồng (nguồn vốn Trung ương), chỉ còn 119,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện giai đoạn 1 có chiều dài 495m với kinh phí 62 tỷ đồng, số tiền còn lại không đủ để hoàn thành xây dựng kè giai đoạn 2 (570m) đúng chất lượng kỹ thuật như thiết kế ban đầu. Vì thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung vốn ngân sách tỉnh thêm 15,3 tỷ đồng để hoàn thành dự án như thiết kế ban đầu. Sau khi thảo luận, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị đại diện UBND tỉnh làm văn bản giải trình thêm một số vấn đề để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh….


. Cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế cho Nhà Thiếu nhi huyện Cam Lâm.


Theo công văn của UBND tỉnh, trong các năm 2016, 2017, Nhà Thiếu nhi huyện Cam Lâm có 4 lao động, trong đó có 1 biên chế và 3 chỉ tiêu tạm giao. Năm 2018, tỉnh có 9 chỉ tiêu biên chế dự phòng, vì vậy, để có đủ số người làm việc, đảm bảo cho Nhà Thiếu nhi Cam Lâm hoạt động ổn định, hiệu quả, tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao chỉ tiêu chính thức cho 3 lao động, để Nhà Thiếu nhi Cam Lâm có đủ 4 chỉ tiêu biên chế.


Tại cuộc họp, sau khi bàn bạc với các thành viên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất đề xuất của UBND tỉnh. Vấn đề này sẽ được xem xét, thông qua tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2019.


X.T - H.Đ