Danh sách cán bộ đi B tỉnh Khánh Hòa chưa nhận hồ sơ, kỷ vật

Thứ Năm, 31/05/2018, 13:23 [GMT+7]

Danh sách cán bộ đi B tỉnh Khánh Hòa chưa nhận hồ sơ, kỷ vật

Nhằm tỏ lòng tri ân những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; cung cấp thông tin để cá nhân và thân nhân gia đình cán bộ đi B làm cơ sở giải quyết chế độ chính sách; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nâng cao giáo dục truyền thống đấu tranh của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; năm 2014, UBND tỉnh đã tổ chức 02 buổi Lễ trao lại 131 hồ sơ cho cá nhân và thân nhân gia đình cán bộ đi B. Số hồ sơ còn lại vẫn chưa có thông tin, hiện đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
 
Trong không khí cả nước và nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018); UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm thông tin và tổ chức trao các hồ sơ đi B còn lại trong Hội nghị Sơ kết 05 năm thực Luật Lưu trữ vào cuối tháng 7 năm 2018. 
 
Cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B có trong danh sách khi biết thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 196 đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: (0258)3.821.955 hoặc số (0258)3.814.308./.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B

 

Stt

Họ và tên

Bí danh

Quê quán

I

DIÊN KHÁNH

 

 

01

Nguyễn Xuân Am

Tùng

Xã Quang Thạnh

02

Trần Bãng

Trần Bẵng

Xã Khánh Phú

03

Nguyễn Bình

Lê Sơn

Xã Hưng Thông

04

Lê Thị By

Thu By,

Thu Minh

Thôn Phú Cốc, xã Khánh Giang

05

Cao Đức Chư

Cao Đức Chưng

Thôn Đại Điền Nam, xã Diên Sơn

06

Võ Hùng Dũng

Ngũ Hữu Kình,

Minh Tâm

Làng Phú Ân

07

Nguyễn Văn Duyệt

Bá Lộc

Xã Phước Thạnh

08

Võ Giỏi

 

Thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm

09

Nguyễn Hải Hàm

Hà Ân

Thôn Xuân Lạc, xã Khánh Xương

10

Lê Thị Hồng Hạnh

 

Xã Diên Lạc

11

Trần Kha

Tiến

Xã Khánh Thành

12

Phan Khá

Nghị,

Phan Đức Duy

Thôn Thành, xã Phước An

13

Lê Khôi

Hồng Châu,

Lê Vĩnh Khánh

Xã Xuân Phong

14

Lê Thị Lơ

Lê Thị Nghĩa,

Tiến, Huệ

Xã Diên Điền

15

Lê Văn Lợi

Lê Văn Sáu

Xã Phú Cốc

16

Nguyễn Văn Nai

Nguyễn Văn Mai

Xã Diên Lâm

17

Lê Đức Niệm

Hỗ, Viết Thường

Xã Trường Lạc

18

Huỳnh Công Nghi

Huỳnh Ngôi

Xã Diên Thọ

19

Trần Hồ Ngọc

Ngọc Ánh

Xã Phú Lộc

20

Nguyễn Thị Nhị

Nguyễn Thị Xênh

Xã Diên Sơn

21

Nguyễn Hữu Quých

 

Xã Phú Ân Nam

22

Lê Văn Sáu

Lê Văn Lợi

Xã Phú Cốc

23

Nguyễn Hữu Sâm

Hổ

Thôn Lễ Thạnh, xã Khánh Hưng

24

Huỳnh Tào

Pháo

Xã Diên An

25

Nguyễn Văn Tấn

Kiến,

Nguyễn Văn Thiết

Xã Phú Ân

26

Nguyễn Nam Tiến

Nguyễn Kiến Thiết,

Thái Nguyên

Thôn Phú Cốc

27

Hoàng Tiếp

Lê Hồng Văn,

Hồng Sơn

Huyện Diên Khánh

28

Nguyễn Văn Tống

Phượng

Xã Diên An

29

Lê Công Tư

Chung

Xã Xuân Phong

30

Trần Xuân Tư

Trần Bân Băng

Xã Khánh Phú

31

Phạm Văn Thục

Sơn

Xã Bình Khánh

32

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Anh

Xã Diên Sơn

II

NINH HÒA

 

 

33

Võ Bá An

Quyết

Xã Hòa Nghĩa

34

Hồ Thế Ân

Hồ Thế Yên

Xã Hòa Liêm

35

Lê Xuân Bảo

Lê Thanh

Lê Tuấn Nghĩa

Xã Hòa Nghĩa

36

Lê Văn Bổng

Lê Văn Đảo,

Thắng

Xã Hòa Dũng

37

Lê Ca

 

Xã Hòa Nghĩa

38

Nguyễn Trung Cang

Duyệt

Xã Ninh Lộc

39

Nguyễn Văn Canh

 

Làng Ninh Điền, xã Ninh Thọ

40

Lê Kim Cảnh

 

Khu phố Ninh Hòa

41

Trần Đức Cánh

Ninh Thọ

Xã Hòa Nghĩa

42

Nguyễn Thanh Cao

Văn Ngọc

Xã Phước Mỹ Hòa

43

Nguyễn Trung Cang

Văn Quyệt

Nguyễn Văn Cam

Thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc

44

Nguyễn Văn Cầm

Nguyễn Thanh Bình

Thôn Bình Tây, xã Hòa Nhân

45

Nguyễn Cẩm

Bằng

Thôn Phú Hòa, xã Hòa Dũng

46

Nguyễn Hữu Cần

Hùng Dũng

Xã Hòa Dũng

47

Nguyễn Văn Cung

Văn Chính

Xã Hòa Nghĩa

48

Lại Cường

Mạnh

Thôn Phú Văn, xã Liên An

49

Lê Xuân Chanh

Chánh

Thôn Hội Phú, Xã Hòa Chính

50

Nguyễn Chánh

Trung Trực

Thôn Phước Đa, xã Hòa Nghĩa

51

Lê Văn Chấp

Thanh Sơn

Lê Chấp

Xã Phước Đa

52

Huỳnh Quang Châu

 

Xã Ninh Thọ

53

Phan Văn Chương

Phan Quét

Văn Khánh

Xã Hòa Dũng

54

Bùi Ngọc Diên

Võ Hồng Hà, Hồng Hà

Bùi Hữu Chè

Xã Hòa Chính

55

Phạm Diên

 

Xã Mỹ Hiệp

56

Phan Minh Diệp

Phạm Thiệp

Xã Thuận Mỹ

57

Võ Dịnh

 

Thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ

58

Nguyễn Du

Nguyễn Thý

Thôn Thạnh Mỹ, xã Hòa Dũng

59

Nguyễn Dừa

Nguyễn Cao

Xã Hòa Nghĩa

60

Nguyễn Văn Đèo

Nguyễn Văn Trữ

Nguyễn Văn Hòa

Thôn Tân Ích, xã Hiệp Hưng

61

Huỳnh Văn Đi

Thanh

Xã Ninh Hà

62

Nguyễn Văn Đồng

 

Thôn Phú Diêm

63

Nguyễn Giai

Lương

Xã Hòa Chính

64

Nguyễn Văn Giai

Châu

Thôn Phong Ấp, xã Phong Thành

65

Phan Vũ Gió

Bảo

Xã Hòa Nghĩa

66

Hồ Hai

Hồng Lân

Xã Hòa Chính

67

Trương Hanh

Hứa

Xã Hòa Liêm

68

Lê Xuân Hòa

Lâm Sơn

Xã Hòa Tín

69

Trần Hòa

Đức Thuận

Xã Ninh Thọ

70

Phan Hoài

Ngọc Anh

Xã Hòa Nghĩa

71

Nguyễn Văn Hùng

Hồng Trung

Cung Giữ Hốt

Thị trấn Ninh Hòa

72

Phan Thanh Hùng

Phong Hội

Xã Ninh Thọ

73

Nguyễn Văn Hữu

Nguyễn Văn Hưu

Nguyễn Văn Hương

Xã Hòa Chính

74

Lê Văn Ít

Tiển

Xã Hòa Chính

75

Bùi Kiết

 

Xã Hòa Chính

76

Nguyễn Thị Kính

Nguyễn Thị Định

Xã Ninh Thọ

77

Võ Việt Kỳ

Tiến Nam

Xã Hòa Nghĩa

78

Trần Khả

Quang

Xã Hòa Dũng

79

Võ Văn Kham

 

Xã Ninh Quang

80

Nguyễn Kháng

Nguyễn Chiến

Nguyễn Trị

Thôn Đầm Vân, xã Hòa Tín

81

Phan Văn Khiêm

Hoàng Hải

Xã Tam Ích

82

Nguyễn Trọng Khuê

 

Thôn Ngân Hà, xã Hòa Nhân

83

Từ Ngọc Lai

 

Xã Ninh Thọ

84

Hồ Văn Lắm

Chiến

Xã Hòa Chính

85

Phạm Lâm

 

Xã Phong Phú

86

Nguyễn Xuân Long

Nghiệp

Xã Phước Đa

87

Lương Công Lôi

Lương Sỹ Quý,

Lương Sỹ Ủy

Xã Hòa Nghĩa

88

Phan Văn Mạnh

Kim Cương, Mai,

Phan Văn Nhỏ

Xã Hòa Dũng

89

Trần Mậu

Minh Chính

Xã Hòa Nhân

90

Nguyễn Văn Ngo

 

Xã Phước Lý

91

Huỳnh Ngọ

Kháng, Văn Khá

Xã Phước Lý

92

Đoàn Thị Ngọc

 

Xã Ninh Diêm

93

Nguyễn Ngọc Nhã

Thanh Vân

Nguyễn Hồng

Xã Phước Đa

94

Trương Văn Nho

Hắc Hổ

Xã Hòa Nhân

95

Mai Thị Nhương

Kim Hoa

Xã Ninh Thọ

96

Ngô Hữu Phu

Hai Lễ

Xã Ninh Hưng

97

Đoàn Trung Phú

Phong Châu

Xã Hòa Liêm

98

Đặng Đình Phương

Châu

Thôn Thuận Mỹ

99

Nguyễn Duy Phương

 

Xã Hòa Nghĩa

100

Lê Thị Cúc Son

 

Xã Hòn Khói

101

Nguyễn Văn Sợi

Lâm Cương

Trương Lâm Sợi

Thôn Phú Nghĩa

102

Ngô Nam Sơn

Đông Sơn, Hiệp Hùng,

Ngô Đình

Xã Tân Hưng

103

Võ Ngọc Sơn

Ngọc

Làng Đồng Thân

104

Phạm Thành Tài

Đào Hồng Thao

Thị xã Ninh Hòa

105

Lê Tam

Lê Thao,

Khanh

Thôn Phước Đa, xã Hòa Nghĩa

106

Hồ Thị Tám

Đào

Xã Ninh Phụng

107

Trịnh Văn Tâm

 

Xã Hòa Liêm

108

Đỗ Thành Tân

Tâm,

Dậu Hồng Quảng

Thôn Phước Đa, xã Hòa Nghĩa

109

Vũ Văn Tiên

 

Huyện Ninh Hòa

110

Nguyễn Hữu Tình

Phi Long

Xã Vĩnh Phú

111

Ngô Tôn

Tồn

Xã Hoà Nhân

112

Phạm Công Tuất

Trường Giang

Thôn Bá Hà, xã Hòa Nhân

113

Trần Tha

Trần Long

Xã Phú Hữu

114

Đặng Thanh

 

Xã Ninh Hà

115

Trần Hồng Thanh

Thanh Nhàn

Xã Hòa Nhân

116

Võ Thành

 

Xã Hòa Nghĩa

117

Phan Đình Thảo

Đại Thanh,

Phan Nam

Xóm Rượu, xã Mỹ Hiệp

118

Lê Thấp

 

Xã Phước Đa

119

Trần Thân

 

Xã Hòa Chính

120

Phạm Thiệu

Bốn

Xã Hòa Nhân

121

Nguyễn Ngọc Thọ

 

Xã Hòa Liêm

122

Nguyễn Thị Thống

Lài

Xã Mỹ Hiệp

123

Trần Văn Truyền

 

Thôn Ninh Ích, xã Ninh An

124

Từ Hòa Úc

 

Thôn Mỹ Hoán, xã Hòa Trí

125

Lê Thanh Vân

Năm

Xã Ninh Hiệp

126

Võ Thanh Xuân

 

Thôn Nội Mỹ, xã Ninh Đông

127

Võ Thanh Xuân

 

Xã Hòa Nhân

128

Nguyễn Ngọc Anh

Anh

Nguyễn Tiến Thành

Xã Hòa Nhân

III

BẮC KHÁNH

 

 

129

Nguyễn Thanh Bùi

Nguyễn Mười

Nguyễn Hồng

Xã Phước Đông,

130

Dương Thị Mùi

 

Huyện Bắc Khánh

131

Nguyễn Văn Pha

Hoàng

Xã Hiệp Hưng

132

Mai Tám

 

Xã Hòa Nghĩa

IV

VĨNH KHÁNH

 

 

133

Lê Anh

Lê Đức, Lê Nga

Thôn Phú Ân Nam, xã Khánh Phú

134

Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Thành Trạc

Xã Khánh Phước

135

Nguyễn Đình Bản

 

Xã Võ Phú

136

Đặng Thế Bình

Phước Khương

Xã Khánh An

137

Nguyễn Bồng

Nhĩ

Xã Khánh Giang

138

Niê Y Buốc

 

Xã Phung Ninh

139

Lê Đình Cát

Long

Xã Khánh Điền

140

Nguyễn Công

Danh

Thôn Phú Ân

141

Nguyễn Chánh

Quân

Thôn Phú Nẫm

142

Nguyễn Dặm

Quốc Khánh

Xã Khánh Điền

143

Nguyễn Văn Duyệt

Nguyễn Văn Ý

Xã Khánh Xương

144

Ngô Châu Đông

Gia

Xóm Phú, xã Khánh Phú

145

Huỳnh Thanh Đức

Thanh

Xã Khánh An

146

Lê Văn Giỏi

Lê Hùng

Xã Khánh Xương

147

Nguyễn Văn Hưng

Thịnh

Xã Khánh Giang

148

Nguyễn Hưng

Phi Hổ

Thôn Quang Thanh

149

Nguyễn Văn Ký

Đức,

Khánh Thuận

Xã Khánh Hưng

150

Nguyễn Khóa

Hiếu

Xã Khánh Phú

151

Lê Thành Lam

 

Xã Khánh Phú

152

Vũ Thiếu Lang

Xã Khánh Phú

153

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Quang

Xã Khánh Xương

154

Sô Lin

 

Xã Nam Thành

155

Nguyễn Thị Lộc

Nguyễn Thị Hạnh

Xã Khánh Phú

156

Nguyễn Phúc Lớn

Đại Lâm

Xã Khánh Phú

157

Nguyễn Minh Luận

 

Xã Khánh Phú

158

Pi Năng Luyện

Pi Năng Diệm

Thôn Bến Lễ, xã Khánh Bắc

159

Nguyễn Xuân Miễn

Minh Tòng

Xã Tân Tiến

160

Nguyễn Thị Mơ

 

Xã Đại Điền Trung

161

Nguyễn Mười

Nguyễn Văn Mười,

Mười Hai, Hai

Xã Khánh Xương

162

Nguyễn Phương Nam

 

Xã Ngọc Sơn

163

Nguyễn Vân Nam

 

Xã Khánh Điền

164

Nguyễn Văn Ngà

Ama Tam

Xã Khánh Lộc

165

Nguyễn Phước

Kính

Xã Khánh Phước

166

Nguyễn Quang

 

Xã Khánh Lâm

167

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Lạc

Thôn Đại Điền Nam

168

Đỗ Văn Sách

Văn Sinh

Xã Khánh Lộc

169

Nguyễn Thành Tiến

 

Xã Khánh Xương

170

Văn Phúc Tường

 

Xã Khánh Hưng

171

Nguyễn Kiến Thiết

Thái Nguyên

Xã Khánh Giang

172

Nguyễn Văn Thìn

Thinh

Xã Khánh Phước

173

Bi Năng Thống

 

Xã Khánh Bắc

174

Niê Kđảm Đrao Thước

 

Xã Ba Kăng

175

Nguyễn Trọng Triệt

Nguyễn Văn Nam,

Nguyễn Đình

Xã Khánh Điền

176

Huỳnh Xuân Trông

Huỳnh Xuân Bình,

Huỳnh Văn Tiệm

xã Khánh Phước

177

Nguyễn Văn Trung

Văn Đô,

Nguyễn Văn Lập

Xã Phú Khánh

178

Lê Vinh

Lê Rà, Lê Liệt,

Lê Quang Vinh

Xã Khánh Xương

179

Phan Xễ

Ngọc Xuân,

Phan Văn Sen

Xã Khánh Xương

V

VĨNH XƯƠNG

 

 

180

Nguyễn Văn Ẩm

Hồng An

Nguyễn Hùng Hải

Xã Vạn Thạnh

181

Trương Kim Chí

Văn Minh

Xã Thái Thông

182

Lê Văn Hạng

Lê Phùng

Xã Ngọc Hội

183

Lê Thị Hằng

Lê Thị Ngọc

Xã Vĩnh Điền

184

Nguyễn Minh Hường

Nguyễn Tương

Minh Đức

Xã Vĩnh Hòa

185

Lê Lọn

Lê Đức

Xã Trường Tây

186

Trần Văn Miễng

A Khâu

Trần Văn Châu

Xã Xuân Lạc

187

Bùi Thị Nga

 

Xã Phú Vinh

188

Trần Minh Siêu

Minh

Xã Phú Nông

189

Trương Văn Sum

Thuần Phong

Xã Bích Đầm

190

Phạm Minh Tân

Văn Đức,

Phạm Văn Đức

Xã Khánh Cam

191

Lê Viết Toại

 

Xã Xuân Phong

192

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Nu

Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh

193

Nguyễn Ngọc Thành

Võ Vĩnh Phương

Phương Sài

VI

NHA TRANG

 

 

194

Võ Đức Đợi

 

Vĩnh Xương

195

Phạm Xuân Được

Văn Thi

Thị xã Nha Trang

196

Trần Hòa

Trần Văn Tôn

Nha Trang

197

Đinh Văn Hùng

Sơn

Thị xã Nha Trang

198

Trần Thị Ngọc Hường

Minh Tâm

Thành phố Nha Trang

199

Nguyễn Nam Kim

 

Thị xã Nha Trang

200

Lưu Thị Ái Liên

 

Phường Nhất, thị xã Nha Trang

201

Tạ Thị Thanh Loan

 

Thành phố Nha Trang

202

Trần Hữu Lộc

 

Thành phố Nha Trang

203

Nguyễn Văn Minh

 

Phường III, thị xã Nha Trang

204

Trần Hồng Nhỏ

Hồng Hoa

Thị xã Nha Trang

205

Huỳnh Phố

Huỳnh Khải

Xã Bình Tân

206

Nguyễn Văn Phụng

Long

Phường Đệ Nhị

207

Phan Ngọc Quang

Khu Nam, thị xã Nha Trang

208

Nguyễn Xuân Sum

 

Khu Tây, thị xã Nha Trang

209

Huỳnh Kỳ Tâm

Hồ

Khu Phố Thành, Nha Trang

210

Trần Thu Tâm

Lê Nam Khánh

Thị xã Nha Trang

211

Trần Gia Tịnh

Trần Văn Tôn

Xóm Mới

212

Hoàng Bích Thoa

 

Thị xã Nha Trang

213

Nguyễn Phong Thuấn

 

Phường Nhì

214

Nguyễn Trọng Thừa

 

Thị xã Nha Trang

215

Phan Trọng

Bình

Nha Trang Thành

216

Hà Thế Trung

 

Thành phố Nha Trang

217

Trần Khắc Vượng

 

Phường 3

VII

CAM RANH

 

 

218

Lê Văn Hoa

Hồ

Xã Cam Tân

219

Trần Tiến Hùng

Trần Ngộ

Xã Thủy Triều

220

Nguyễn Văn Nghĩa

Ngọc Thành

Thôn Bình Ba, xã Dân Tộc

221

Huỳnh Ngọc Thái

 

Thôn Đá Bạc, xã Cam Linh

222

Đặng Trinh

A Nu,

Thân

Xã Dân Tộc

VIII

KHÁNH SƠN

 

 

223

Bo Bo Đỏ

La Đeng

Xã Miền Một

224

Liman Sulây

Mẫu Ru Lây, Su Vĩnh Trường

Xã Khánh Sơn

IX

VẠN NINH

 

 

225

Phạm Bản

 

Xã Vạn Hưng

226

Võ Bình

Hoàng

Vũ Văn Bình

Xã Tân Phước

227

Phan Văn Cát

Chiến Thắng

Xã Phú Gia

228

Nguyễn Văn Cúc

Sơn

Nguyễn Văn Út

Xã Phước Đông

229

Phạm Ngọc Chánh

Vân

Xã Đồng Hòa

230

Trần Dánh

 

Xã Ninh Phước

231

Ngô Quang Diêu

Ân

Xã Ninh Phước

232

Nguyễn Ngọc Duyên

Trí, Nguyễn Hy

Xã Ninh Phước

233

Trần Đào

Đồng, Trần Mười

Xã Ninh Hiệp

234

Lê Ngọc Hà

Đập Đá

Lê Văn Tư

Xã Ninh Tường

235

Nguyễn Xuân Hạnh

 

Xã Đồng Tiến

236

Ngô Văn Hoàng

 

Xã Trung Dõng

237

Nguyễn Văn Hưng

Tường

Thôn Tuần Lễ, xã Liên Hưng

238

Nguyễn Kiên

Hai

Xã Vạn Thắng

239

Lê Văn Khuê

Lê Hưng

Xã Phước Trung

240

Lê Liên

Thành Hiếu

Xã Liên Hưng

241

Hồ Thị Mận

Thọ

Xã Xuân Tự

242

Đỗ Ngọ

Mai

Xã Đồng Hòa

243

Võ Duy Nhường

Mai Hồng

Thôn Sương Lộc, xã Ninh Phước

244

Trần Thanh Phát

 

Xã Tân Phước

245

Nguyễn Phò

Nguyễn Giúp

Xã Phú Hội

246

Lê Phóng

Gương

Thôn Thạch Định, xã Phước Tây

247

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Văn Tiếp,

Tường

Xã Liên Hưng

248

Nguyễn Thanh Tân

 

Xã Phước Đông

249

Nguyễn Thanh Tân

Thứ

Thôn Mỹ Đồng, xã Đồng Xuân

250

Nguyễn Trọng Tỉnh

Văn Thanh,

 Lê Phước Hòa

Thôn Các Ném, xã Đồng Xuân

251

Nguyễn Tờ

Hải

Thôn Phú Hội, xã Đồng Hòa

252

Lê Văn Tư

Thọ, Đập Đá,

Lê Ngọc Hà

Thôn Xuân Tự, xã Ninh Tường

253

Huỳnh Tấn Tường

 

Xã Phước Tây

254

Trương Ngọc Thạch

Ngọc Ẩn

Xã Xuân Ninh

255

Nguyễn Trọng Thể

Trung

Xã Tu Bông

256

Hà Thế Thiên

Đào Công Đoàn

Xuân Long

Xã Hậu Khánh

257

Phạm Thiệt

Thật

Thôn Mông Phú

258

Nguyễn Sinh Thượng

Huê Mai

Thôn Cồn Nhãn, xã Liên Hiệp Hưng

259

Lê Văn Tri

Thôn Vĩnh Thạnh, xã Phước Tây

260

Phạm Ngọc Xuân

Châu

Xã Đồng Hòa

X

BÌNH SƠN

 

 

261

Cao Thị Bê

 

Xã Phước Bình

XI

PHÚ KHÁNH

 

 

262

Hồ Đắc Bảnh

Quí

Xã Phú Khánh

XII

ĐẠI ĐIỀN NAM

 

 

263

Nguyễn Ngân

 

Xã Lộc Điền

XIII

VÙNG BẮC

 

 

264

Nguyễn Văn Giáo

Kim Cương,

Nguyễn Thanh Bình

Xã Liên Hiệp

XIV

KHÁNH HÒA

 

 

265

Lê Xuân Thủy

Thiên Ấn

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

 
.

các thông tin tiện ích