Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017

Thứ Sáu, 05/01/2018, 22:49 [GMT+7]

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017

Ngày 5-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 kết hợp quán triệt Quy định số 85, 86 và 102 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Các vị chủ trì hội nghị
Các vị chủ trì hội nghị


Năm 2017, thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra tại 88 tổ chức đảng cấp dưới, qua kiểm tra, các tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; cấp ủy các cấp kiểm tra 708 tổ chức đảng, qua kiểm tra, có 691 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra (chiếm 97,6%), 17 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt (chiếm 2,4%); cấp ủy các cấp kiểm tra 1.071 đảng viên, qua kiểm tra, có 1.064 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra (chiếm 99,3%), 7 đảng viên vi phạm (chiếm 0,7%), phải thi hành kỷ luật 6 trường hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 đoàn giám sát 9 tổ chức đảng, kết luận các tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung giám sát. Cấp ủy các cấp giám sát 295 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 600 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật 44 đảng viên… UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận 14 đảng viên phải thi hành kỷ luật…  

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các vị lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 85 ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 04 ngày 3-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 86 ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02 ngày 12-9-2017 của UBKT Trung ương; Quy định số 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho UBKT Tỉnh ủy
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho UBKT Tỉnh ủy


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp ủy triển khai nghiêm túc các quy định đã được quán triệt; các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự kiểm tra, “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát, lưu ý giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức; phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018)…


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho UBKT Tỉnh ủy và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.


K.N
 

.

các thông tin tiện ích