Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thứ Năm, 04/01/2018, 07:25 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2018.


Theo kế hoạch, trọng tâm cải cách hành chính năm 2018 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập.


Kế hoạch đặt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 15% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Bên cạnh đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội xuống dưới 5%; 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp; đưa vào vận hành một số hạng mục cơ bản của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 78%...


N.D

 

.

các thông tin tiện ích