Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thứ Tư, 06/12/2017, 22:16 [GMT+7]

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Sáng 6-12, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đại diện một số sở, ngành tham dự.


Theo báo cáo tại hội nghị, Luật HTX năm 2012 cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế hợp tác trong tình hình hiện nay. Đến cuối năm 2016, cả nước có gần 20.000 HTX, thu hút hơn 6,2 triệu thành viên tham gia. Nhận thức về bản chất tổ chức HTX bước đầu được khẳng định với tư duy mới về mô hình HTX kiểu mới, hạt nhân là hợp tác, phù hợp với kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, kinh tế hợp tác, HTX vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện ở cơ chế chính sách, bản thân HTX, công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước…


Hội nghị đã tập trung vào các vấn đề như: ưu tiên hỗ trợ tri thức trẻ tình nguyện về công tác tại các HTX; đầu ra cho sản phẩm; sớm ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể từng lĩnh vực hoạt động của HTX; cơ chế cụ thể để các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho HTX vay vốn sản xuất kinh doanh…


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới; chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HTX để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc tới cơ quan có thẩm quyền; tổng hợp tình hình nợ đọng của HTX để có hướng xử lý…


Tại Khánh Hòa, tính đến hết năm 2016 có 97 HTX và 1 Liên minh HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Nhìn chung, các HTX đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu dịch vụ của thành viên, một số HTX làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết HTX còn hoạt động cầm chừng, tỷ lệ đáp ứng dịch vụ thấp, hiệu quả chưa cao.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích