Nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Tư, 06/12/2017, 22:17 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018

Tại kỳ họp, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 đã được HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét, thông qua. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hữu Hoàng - Giám đốc Sở Tài chính cho biết:


- Ước thực hiện năm 2017, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 18.964 tỷ đồng, vượt 9,9% so với dự toán, tăng 4,3% so với năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 12.964 tỷ đồng, vượt 3,8% dự toán, tăng 5,8% so với năm trước. Tuy nhiên, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế - xã hội của tỉnh, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018. Trước thực tế này, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhóm giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ NSNN năm 2018.

 


- Xin ông cho biết thêm về dự toán thu, chi NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh?


- UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 13.249 tỷ đồng, giảm 10% so với dự toán thu NSNN Chính phủ giao để đảm bảo cân đối vững chắc cho các nhiệm vụ chi trong năm 2018. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do thu nội địa giảm bởi ảnh hưởng của cơn bão số 12 và giảm thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, dự toán thu nội địa là 12.744 tỷ đồng, bằng 98,3% so với ước thực hiện năm 2017.


Trên cơ sở dự toán thu này, dự toán chi NSNN năm 2018 chỉ xây dựng bằng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 và đảm bảo kinh phí tăng tiền lương từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng theo Nghị định của Chính phủ.


Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Tài chính tham mưu UBND tỉnh huy động nguồn lực tài chính, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 12, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán năm 2018; đồng thời thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khôi phục cơ sở sản xuất, cây trồng, vật nuôi để ổn định sản xuất trong năm 2018. Bên cạnh đó, ngành Tài chính còn tham mưu UBND tỉnh huy động tối đa nguồn lực tài chính để thực hiện tái thiết các trường học, cơ sở y tế, các công trình cấp bách, các cơ sở vật chất quan trọng; đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.


- Xin ông cho biết các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018?


- Để thực hiện tốt nhiệm vụ NSNN năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nguồn thu, khai thác các nguồn thu mới phát sinh, kiểm soát hiệu quả nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế để có giải pháp quản lý phù hợp. Đối với cơ quan tài chính, tham mưu UBND tỉnh tăng cường thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2018; triển khai tốt Luật NSNN, chủ động tham mưu UBND cùng cấp tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán đã được HĐND thông qua; cơ quan tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các nội dung đã chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 nhưng vẫn không thực hiện. Ngoài ra, trong năm 2018, không bổ sung các chính sách, chế độ tăng thêm, trừ những chính sách an sinh xã hội mang tính cấp bách, nếu đủ điều kiện về nguồn ngân sách thì cân đối thực hiện.


Tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp hữu hiệu đề ra, Khánh Hòa sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2018 nhằm tạo nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích