11:12, 06/12/2017

Năm 2018, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3 - 3,5%

Trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh về một số nội dung vừa được HĐND tỉnh thông qua.


Tại kỳ họp, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh năm 2018 đã được HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

 

- Năm 2018, dự báo kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục tăng trưởng, đây là điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng xuất khẩu. Trong nước, những nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được thực hiện trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018, góp phần tạo môi trường kinh doanh ngày càng thân thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu, rộng, thúc đẩy trực tiếp đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh. Tuy nhiên, đối với Khánh Hòa, hậu quả cơn bão số 12 để lại rất nặng nề, tác động tiêu cực đến KT-XH tỉnh. Đây là những yếu tố có tác động lớn nhất đến kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh trong năm 2018.

 

 

- Mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh trong năm tới là gì, thưa ông?


- UBND tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2018, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh; phát triển giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KT-XH; thực hiện dân chủ, công bằng xã hội đi đôi với phát triển văn hóa. Đồng thời, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. UBND tỉnh còn đề ra các mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động trong công tác hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh sẽ tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12 gây ra đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.


- Xin ông cho biết dự kiến một số chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018?


- Đối với các chỉ tiêu về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phấn đấu tăng 3 - 3,5% (thấp hơn so với năm 2017 do thuế nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động nên không nhập khẩu xăng dầu như các năm trước), trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 6,5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 59,8 triệu đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,3 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.249 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 12.744 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 41.200 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2017.


Đối với các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, môi trường, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2% so với cuối năm 2017; tăng thêm 11.500 việc làm; 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; số giường bệnh quốc lập trên 10.000 dân đạt gần 29 giường, có 7 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ dân số đô thị đạt 58%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,3%; có 94,5% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh.


- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra những giải pháp gì, thưa ông?


- Về phát triển kinh tế, sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 13 năm 2017 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết 05 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 53 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời thực hiện có hiệu quả 4 chương trình KT-XH trọng điểm gắn với phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế mới, thu hồi các khoản nợ đọng thuế; rà soát các dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê đất để thu vào ngân sách các khoản phát sinh; cân đối nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi đã dự toán, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh, ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai… UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành có chính sách hỗ trợ, chính sách tín dụng đặc thù để giúp người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 12, nhất là hỗ trợ thủy sản. Đề nghị ngành Ngân hàng có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị thiệt hại như: miễn lãi vay, khoanh nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới khôi phục sản xuất…


Ngoài các giải pháp chung về phát triển kinh tế, các giải pháp cụ thể hiệu quả đối với các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư xây dựng, phát triển doanh nghiệp đã được đề ra.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn đề ra nhiều giải pháp cụ thể để phát triển giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao; lao động, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội; khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông. Các giải pháp để quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã được xây dựng.


- Xin cảm ơn ông!


BÍCH LA (Thực hiện)